« Späť

Ako dosiahnem aby ma vyhľadávače vyhľadavali?

Tu sú nejaké základne SEO rady, ktoré Vám pomôžu zvyditeľniť sa.

Použite TITLE a META popisky

Cesta k sprístupneniu:

 1. Kliknite Stránky a potom na stránku, ktorú chcete optimalizovať.
 2. Kliknite Pokročilé nastavenia a dostanete sa k SEO nastaveniam.

Vytvorte kvalitný titulok stránky v TITLE

TITLE používajú vyhľadávače, prehliadače a iné systémy, aby zobrazili názov stránky.

 • TITLE by mal byť stručne a čisto opísať stránku
 • Každá stránka Vašej web stŕanky by mala mať unikátny titulok
 • Doporučuje sa, aby titulok nemal viac ako 70 znakov

Využite META popisok

META popisok stránky dáva vyhľadávačom informáciu o obsahu stránky. Vyhľadávače môžu použiť META popisok ako krátke náhľady na Vašu web stánku.

 • META popisok by mal presne sumarizovať obsah stránky
 • Mal by byť unikátny pre každú stránku
 • Ideálny META popisok by mal mať jednu až dve vety

Optimalizujte Váš obsah

Web stránky s lepším obsahom sa zobrazujú viac vo vyhľadávačoch.

 • Uistite sa, že Vaša web stŕánka ponúka kvalitný obsah
 • Píšte zrozumiteľné texty
 • Využívajte odseky a nadpisy
 • Uistite sa, že Váš text obsahuje klúčové slová. Nezahlcujte stránku, pretože vyhľadáče tieto stránky penalizujú

Naučte sa viac

Naučte sa viac o optimalizácií stránok v Google Search Engine Optimization Guide.

Related topics

« Späť